Hitel Telekomunikace
O2 executive partner

Pobočkové ústředny

Naší snahou při vypracování nabídky je navrhnout optimální řešení pro vybudování nového komunikačního systému, který spojuje osvědčené standardy s nejnovějšími technologiemi telekomunikační a výpočetní techniky a zároveň Vám přinese nemalou finanční úsporu za telekomunikační poplatky.

V projektu dodávky komunikačního systému Siemens HiPath řešíme problematiku komplexně se snahou v každé části uspokojit Vaše požadavky. Budete-li mít zájem o konzultaci vzhledem k námi navrženému řešení, popř. předvedení systému v praxi, jsme připraveni na Vaše požadavky okamžitě zareagovat.

Z hlediska administrace systému předpokládáme, že vyškolíme Vámi požadované pracovníky, kteří si budou běžný provoz systému zajišťovat bez naší účasti. Tím dojde k podstatné úspoře Vašich provozních nákladů , protože právě tato činnost patří u administrativních budov a výrobních závodů k těm nejčastějším.

 

Vice informaci na www.hipath.cz

 

Siemens Hipath celkový přehled

Vstupte do světa otevřené komunikace...

Nová kvalita komunikace

HiPath je inovativní řešení podnikové komunikace zdůrazňující vlastní nezávislost na dodavateli datové sítě, které přináší všechny výhody IP telefonie včetně provázanosti na informační systémy a snadné integrace s prostředím Microsoft Windows i systémy Unix/Linux. Díky standardizovaným protokolům, včetně protokolu SIP, a otevřeným rozhraním je HiPath technologie otevřená pro libovolnou aplikaci i pro budoucí potřeby uživatelů a firem.

 

Hlasové služby integrované do všech technologií

Nasazení HiPath IP telefonie ve firmě nepřinese pouze převedení hlasu na jednotnou technologickou platformu datové sítě, přinese také nástroj k snadné integraci hlasových a s hlasem souvisejících služeb s již použitými informačními technologiemi. Tam, kde se nyní přenášejí data, se může přenášet i hlas - v datové síti, bezdrátové Wi-Fi síti, přes Internet u vzdáleného přístupu a nakonec i v přenosném PDA.

 

Vyšší dostupnost a mobilita pracovníků

HiPath nabízí scénáře a řešení s využitím tzv. presence services, při kterých je uživatel dostupný vždy tím nejrychlejším a nejefektivnějším způsobem pod jediným číslem. Vzpomeňte si, kolikrát jste již sháněli kolegu na různých číslech a e-mailech, než jste ho zastihli.

 

Nezávislost na výrobci datové sítě a poskytovateli připojení (operátorovi)

Analytické společnosti i uznávaní odborníci na firemní komunikaci doporučují technologickou nezávislost IP hlasové sítě. Všechny funkce a vlastnosti komunikačního systému HiPath jsou dány vyjímečným aplikačním softwarem řídicího serveru. V aktivních prvcích datové sítě nemusí být implementována žádná HiPath funkcionalita a systém je tedy nezávislý na dodavateli datových prvků. Postačí, když vyhoví základním kritériím pro nasazení IP telefonie, jako je podpora standardů kvality služeb (QoS), dostatečná propustnost uzlů a prioritizace paketů.

 

Systém, který roste s vaší firmou díky systému licencí

Nejmodernější HiPath IP systémy kapacitně pokrývají potřeby firmy s 5 i 100 000 zaměstnanci. Rozšíření je snadné - pouze přidáním nového koncového přístroje a softwarové licence do řídicího serveru, přičemž není nutné současně pořizovat žádné licence pro podpůrné a aplikační servery. Navíc licence lze rozšiřovat o libovolný počet, tj. i o jedinou licenci. Řešení HiPath roste s vaší firmou!

 

Světová špička v počtu uživatelských funkcí

Počet funkcí a služeb dostupných v podnikové síti je rozhodujícím faktorem při hodnocení investice do komunikačního systému. Vedle počtu je důležitá i jejich kvalita a jednoduchost použití. HiPath obsahuje všechny funkce známé z klasických systémů, samozřejmostí je implementace všech nejčastěji využívaných uživatelských funkcí (přesměrování, konference, přidržení hovoru, napojení šéf-sekretářské soupravy, konference bez omezení počtu účastníků, projektové kódy, přímé oslovení, zobrazení stavu linky, noční režim a funkce nerušit).

 

Neomezené možnosti aplikací

Značný rozsah HiPath aplikací znamená, že HiPath IP telefonie může být úspěšně implementována ve všech firmách s libovolnými požadavky na vlastnosti a výkon systému. Aplikace nabízí mezi svými funkcemi například adresářové služby, Unified Messaging, kontaktní centrum, vzdálený přístup, Teleworking, CTI servery a využití JAVA aplikací, které zvyšují mobilitu zaměstnanců a efektivitu firemních procesů. Výběr není omezen možnostmi předdefinovaných HiPath aplikací, otevřená rozhraní přístupná všem SW vývojářům dávají neomezený prostor pro vytvoření vlastních aplikací přesně šitých na míru podniku.

 

Zachování současných investic

Ekonomické přínosy nasazení IP telefonie velkou měrou závisí na využití stávajícího, plně funkčního zařízení a infrastruktury, např. analogových telefonů, faxů, modemů, aktivních síťových prvků nebo kabeláže.

Nejrychleji se vrací investice do řešení, které toto vybavení umí bez omezení plně zaintegrovat a využít. Tento postup je u systému HiPath samozřejmostí. Vedle scénáře kompletního nahrazení pobočkové ústředny IP telefonií nabízí i mnoho scénářů postupného přechodu z klasické telefonie.


 

HiPath 2000

Čistě IP komunikační systém vhodný jak pro malé podniky, tak pro rozsáhlá síťová komunikační řešení se vzdálenými lokalitami nebo jako záložní brána při výpadku hlavního systému. Nová platforma HiPath 2000 spojuje směrovací funkce IP s úplnou paletou hlasových funkcí ComScendo v jednom systému. To umožňuje podnikům do 30 zaměstnanců rychlý a jednoduchý přístup k jednotné datové i hlasové komunikaci na bázi internetového protokolu IP.

 

Klíčové vlastnosti:

 • Operační systém Linux
 • Brána pro připojení do ISDN telekomunikační sítě,LAN switch, firewall a gatekeeper, DSL router
 • IP trunking - propojení IP komunikačních systémů HiPath 2000, 3000, 4000
 • Podpora SIP klient a SIP operátor pro VoIP
 • Zabezpečení komunikace před odposlechem
 • Správa systému přes WEB
 • Podpora až 30 IP a 2 analogových účastníků, 2 x S0
 • Integrovaná hlasová pošta EVM

 

HiPath 3000

IP konvergovaný systém pro malé a střední podniky, který nabízí prověřenou distribuovanou komunikační infrastrukturu. HiPath 3000 spojuje komfortní telefonní funkce a spolehlivost hlasových systémů s výhodami komunikace založené na IP protokolu. Prostřednictvím HiPath 3000 má podnik možnost využití své stávající datové sítě spolu s nabídkou mnoha aplikací na vysoké úrovni.

Klíčové vlastnosti:

 • Tři varianty podle velikosti výstavby: HiPath 33x0, 35x0 a HiPath 3800
 • Integrovaná IP brána HG 1500
 • Podpora SIP klient a SIP operátor pro VoIP
 • Mobilita IP účastníků
 • Zabezpečení komunikace před odposlechem
 • Centrální správa systému a aplikací
 • Až 500 účastníků pro samostatný systém
 • Integrovaná hlasová pošta

 

HiPath 4000

IP komunikační systém pro střední a velké podniky, který umožňuje zákazníkům využití všech výhod IP komunikace, aniž by se při tom museli vzdávat spolehlivosti a množství funkcí tradičních řešení. HiPath IP telefonie disponuje širokou řadou koncových zařízení a aplikací, které přinášejí komfort a flexibilitu do podnikové komunikace.

Klíčové vlastnosti:

 • SIP trunking včetně DID (podpora nativního SIPu)
 • Univerzální IP Gateway HG 3500
 • Podpora standardních SIP klientů - např. MS Messenger
 • Zabezpečení komunikace před odposlechem
 • ComScendo na tlačítkové sadě

 

Hipath 8000

Špičkový IP komunikační systém na bázi protokolu SIP. Je ideální jak pro větší podniky, tak i pro poskytovatele Managed Services. Je vysoce modulární s konfiguracemi, které jsou k dispozici pro sítě od minimálně 300 uživatelů až do maximálně 100 000 uživatelů na jeden uzel (a prakticky neomezený počet uživatelů v síti) , se stejnými uživatelskými a síťovými funkcemi v celém rozsahu velikostí. Pro 300-5 000 uživatelů je redundantní konfigurace volitelná a mediální server i správní systémy jsou rovněž integrovány do stejné počítačové platformy pro optimální efektivitu nákladů.

Klíčové vlastnosti:

 • Operační systém Linux
 • Podpora ENUM
 • Podpora nových SIP telefonů řady OpenStage
 • Rozšířená aplikační rozhraní
 • Zabezpečení komunikace před odposlechem

 

Bezdrátová řešení

HiPath Wireless Portfolio (WiFi)

Zahrnuje kompletní řešení pro bezdrátové hlasové a datové sítě pracující na standardu WiFi. HiPath Wireless portfolio je tvořeno kontroléry (HiPath Wireless LAN Controller) , přístupovými body (HiPath Wireless LAN Access Points) a programovým vybavením (HiPath Wireless Convergence Software). Kontroléry jsou škálovatelné v rozmezí 30 až 200 přístupových bodů s možností redundance a síťování. Přístupové body umožňují použití interních antén anebo připojení široké řady externích antén. Pro menší instalace mohou přístupové body pracovat samostatně s možností pozdějšího přechodu na centralizované řešení s kontrolérem.

K dispozici je i programové vybavení pro návrh, správu, bezpečnost a lokalizaci v rámci bezdrátové sítě.

HiPath Cordless

Je integrované řešení mobilní bezšňůrové komunikace pro IP komunikační systémy HiPath 3000 / 4000 se všemi komfortními telefonními funkcemi. Flexibilní systémová architektura a digitální rádiový přenos ve standardu DECT zaručují mobilitu a dosažitelnost v budovách i rozsáhlých podnikových areálech. Modulární konfigurace systému s integrovanými moduly pro řízení základnových stanic připojených přes digitální rozhraní umožňuje návrh a instalaci rádiových systémů s optimálním pokrytím rádiovými buňkami i optimální komunikační kapacitou.

Klíčové vlastnosti:

 • Podpora standardu DECT/GAP
 • Zabezpečení proti odposlechu díky digitální přenosové technologii.
 • „Roaming" v celé rádiové síti a „Handover" v rádiové oblasti pro každý komunikační systém HiPath
 • Modulární rozšiřitelnost systému
 • Koncová zařízení Gigaset professional

 

Ostatní aplikace

Přehled základních aplikací HiPath OpenScape

Jedinečné řešení jednotné komunikace HiPath OpenScape umožňuje řízení veškerých komunikačních nástrojů, včetně osobního počítače, služební linky, mobilního telefonu, kapesního počítače, domácí linky, instant messagingu, e-mailu, hlasové schránky či hlasové, video a webové konference, z jednoho místa. Zároveň vytváří podmínky pro jejich snadné a efektivní využití v pracovním procesu.

Klíčové vlastnosti:

 • Servisně orientovaná architektura (SOA)
 • Integrace s platformou Microsoft a IBM
 • Presence management (zjišťování přítomnosti)
 • Možnost vytváření rozsáhlých konferencí
 • Hlasový portál
 • Nejotevřenější, úplné a flexibilní řešení jednotné komunikace

HiPath ComAssistant

Web aplikace umožňující řízení osobní komunikace zahrnující hlasová volání a emaily na základě dostupnosti uživatele. K dispozici jsou dvě volitelná grafická uživatelská prostředí.

Klíčové vlastnosti:

 • Směrování a filtrování komunikace na základě nastavených pravidel s cílem co nejvíce je zefektivnit pro uživatele
 • Snadné telefonování prostřednictvím funkce „klikni a spoj"
 • Přístup k aplikaci přes libovolný Internet prohlížeč s maximálním využitím počítačové telefonie
 • Žurnál volání
 • Podpora LDAP
 • Integrace do SAP, IBM Sametime, IBM Websphere

HiPath Xpressions

Sjednocená komunikace zahrnující hlasovou a faxovou poštu, emaily a zprávy SMS. Uživatel může být prakticky kdekoliv a přitom může komunikovat se systémem prostřednictvím telefonu a/nebo PC.

Klíčové vlastnosti:

 • Snadné ovládání systému koncovým uživatelem
 • Jednoduché uživatelské rozhraní s možností individuálního přizpůsobení
 • Využít lze prakticky libovolný telefon
 • Zvláštní podpora pro mobilní telefony
 • Řešení je použitelné pro společnosti všech velikostí
 • Automatická spojovatelka, informační strom
 • Integrace s MS Exchange, Lotus Notes a SAP
 • Web přístup
 • Rozpoznávání řeči a převod textu na hlas

HiPath Xpressions Compact

Hlasové systémy jako např. automatická spojovatelka, hlasová pošta či informační strom jsou dnes standardními prostředky pro zaručení mobility všech uživatelů. HiPath Xpressions Compact je integrovaný modul hlasové pošty pro komunikační systémy HiPath 3000 s kapacitou až 500 hlasových osobních a skupinových schránek, se 100 hodinami záznamů a centrální administrací všech funkcí.

Klíčové vlastnosti:

 • 4 přístupové kanály - 30 schránek, 4 hod. záznamu
 • 8 nebo 24 přístupových kanálů - 500 schránek, 100 hod. záznamu
 • schránky osobní a pro skupinu uživatelů
 • Automatická spojovatelka, informační strom
 • Rozpoznávání faxů a směrování na osobní nebo centrální fax
 • Funkce ohlášení (Music on Hold) - nebo vypustit
 • Předání zanechané zprávy do e-mailu
 • Nahrávání hovoru

HiPath SimplyPhone for Outlook

Je softwarový produkt určený k podpoře telefonování prostřednictvím snadné integrace do MS Outlook.

Produkt umožňuje uživateli funkce typu „klikni a vytoč" z komplexních a osobních adresářů nebo databází, kompatibilních s LDAP. Telefonní volání lze tímto způsobem rovněž zahájit ze složek příchozí/odchozí pošty, kalendáře, seznamu volání nebo úkolů.

Klíčové vlastnosti:

 • Integruje telefonní funkce do důvěrného pracovního prostředí
 • Umožňuje sledování projektu (Client Matter Code)
 • >Zjednodušuje komunikaci a zlepšuje využití lidských zdrojů

HiPath DAKS

HiPath DAKS je digitální alarmový a komunikační server, připojitelný ke komunikačním serverům HiPath. Kapacita připojení je volitelná v rozmezí 4 až 240 hlasových kanálů. Systém umožňuje alarmová volání včetně hlasových a textových zpráv na GSM a DECT telefony. Současně systém umožňuje telefonní konference řízené přes internet, nouzové konference a konference řízené operátorem.

Klíčové vlastnosti:

 • Alarmy a konferenční volání
 • Informační server
 • Skupinové volání a vyhledávání osob
 • Zasílání e-mailových zpráv na HiPath telefony (Gigaset, optiSet, optiPoint)

HiPath AC-Win IP

Komfortní spojovatelské pracoviště pro HiPath 4000 na bázi IP a Windows XP. Pracoviště disponuje cca 60 funkcemi včetně nahrávání a přehrávání osobních ohlášení. Volitelně je k dispozici elektronický telefonní seznam DS-Win.

Klíčové vlastnosti:

 • Individuálně konfigurovatelné okno pro odbavení volání
 • Žurnál volání
 • Konfigurovatelná jmenná tlačítka
 • Napojení do volání

HiPath DS-Win

Databázová aplikace pro rychlé vyhledávání účastnických dat a přesměrování příchozích volání k vybranému účastníkovi stisknutím jediného tlačítka. Integrovaný Presence Management zobrazuje dobu nepřítomnosti vybraného účastníka z jeho kalendáře Outlook nebo Lotus Notes. Nepřítomné účastníky lze informovat o ztracených voláních pomocí zpráv elektronické pošty. HiPath DS-Win V3.0 lze instalovat na spojovatelských pracovištích AC-Win.

Klíčové vlastnosti:

 • Vyhledání účastníka buď v rychlém nebo rozšířeném režimu>
 • Možnost tisku telefonního seznamu v uživatelsky předdefinovaném seznamu
 • Databáze standardně obsahuje 52 polí s možností vytváření uživatelsky specifických polí
 • Synchronizace databáze s centrálními daty
 • Přístup do externích databází je možný přes standardní rozhraní

ProfiX server (správa systému)

Je modulární systém pro komfortní a přitom jednoduchou správu komunikačního systému HiPath 4000. Modul pro správu systému CM lze volitelně doplnit o další aplikace/ moduly - CTI - obsluha volání z PC klienta, AFR - dálkový dohled, CM-NET - komfortní správu účastníků v síti HiPath a SNMP - chybová hlášení. Jednotlivé moduly aplikace jsou volitelné a lze je provozovat na sobě nezávisle.

Klíčové vlastnosti:

 • CM - konfigurace telefonů, adaptérů, konfigurace PIN, přesměrování, skupin, tlačítek funkcí, zkrácených voleb...
 • AFR - monitorování aktuálního stavu systému, periferních desek, telefonů, zdrojů,...
 • CTI - klient - volba čísla, příjem hovoru, přepojení hovoru, konference, vlastní a centrální tel. seznam...

AccountiX (tarifikace)

Je program pro vyhodnocování telefonních hovorů, který umožňuje sledování telefonního provozu komunikačních systémů HiPath 2000 / 3000 / 4000. Uživatel programu získává všechny potřebné údaje o telefonních hovorech, u odchozích hovorů dostává informaci o tom kdo, kdy, kam a za kolik telefonoval; u příchozích hovorů kdo, kdy a jak dlouho vedl telefonní hovor, v případě vysílané identifikace volajícího i tuto informaci. Program umožňuje rovněž zpracovávat (a tarifovat) vnitřní hovory vedené v rámci komunikačního systému (popř. sítě systémů).

Klíčové vlastnosti:

 • Vyhodnocení hovorného podle mnoha kritérií
 • Vyhodnocení celkového provozu komunikačního systému
 • Analýza příchozích hovorů
 • Vytváření organizační struktury pro účely vyhodnocen
 • Export výstupních sestav - distribuce do elektronické pošty
 • Automatické spouštění programu s opakovaným výpočtem a výpisy zpracování faktur

 

HiPath Mobile Connect

Novinka v oblasti řešení Fixed Mobile Convergence. Umožňuje nasazení duálních koncových zařízeních v síti GSM a WLAN. Jedinečnou vlastností je možnost oboustranného přechodu mezi oběma sítěmi bez ztráty právě probíhajících hovorů. Podporovány jsou koncová zařízení s operačním systémem Symbian a Windows Mobile.

Klíčové vlastnosti:

 • Podpora wireless LAN a GSM
 • Možnost přechodu hovorů (handover) mezi oběma sítěmi
 • Signalizační protokol SIP
 • Jedno číslo, jedna hlasová schránka, jeden telefonní seznam
 • Jedno koncové zařízení
 • Úspora nákladů za mobilní kom

 

Koncová zařízení

top