Hitel Telekomunikace
O2 executive partner

CCTV - Kamerové systémy

Dálkový centralizovaný dohled je soubor technických prostředků umožňující propojení bezpečnostních, dohledových, řídících nebo automatizačních systémů nejen na lokální či národní úrovni. Základem projektu je centrální bezpečnostní videodohledové pracoviště (Video PCO), které vrámci provozované lokality umožňuje operativně reagovat na vzniklé podněty z připojených objektů. Zřizování systému dálkového dohledu a jeho nespočetné možnosti využití nabízejí jednoduchou implementaci stávajících nebo nových kamerových systémů s doplněním dalších potřebných vlastností a funkcí. Vlastní modifikace lokálních systémů by měla být založena na uživatelské jednoduchosti, komfortu a možnostech, které musí splňovat skutečné potřeby ze strany zadavatele. Důležitým prvkem celého projektu je špičková technologie která tvoří základní stavební kámen.

Připojení

Připojení do centralizované dohledového pracoviště je možné realizovat rozličným způsobem. Mezi dnes dostupné přenosové trasy patří metropolitní sítě, přípojky ISDN, klasické telefonní linky nebo sítě GSM. V našem případě by mělo být propojení realizováno datovou přípojkou LAN, 10/100 T-base. Dohledovací centrum jednotlivých lokalit kamerového systému může být umístěno přímo v objektu zákazníka či na vzdáleném místě mimo areál. Uživatel v pracovní době monitoruje objekty svými prostředky, disponuje ostrahou čítající výrazně méně lidí než v minulosti a dále na základě předem definovaných podmínek je systém předán nebo duplikován na video dohled bezpečnostní agentuře. Bezpečnostní agentura vykrývá obsluhu systému vlastním personálem včetně reakce na příchozí informace a následné řešení na dané podněty.


Uzavřený televizní okruh

Uzavřený televizní okruh (kamerový systém), slouží k vizuální kontrole vymezené zájmové oblasti na obrazovce monitoru. Pro toto zařízení je k dispozici převzatá evropská norma EN 501132-7 a související předpisy. Propracovanější systémy jsou složeny z více kamer, možností dálkového řízení či programování jednotlivých funkčních celků systému. Obraz z připojených kamer lze sledovat na několika monitorech, případně nahrávat. Výjimkou není ani zobrazení záznamu u několika kamer na obrazovce jednoho přehledového monitoru. U takto sestavených systémů lze obvykle záběry jednotlivých kamer či skupiny kamer libovolně přepínat na zvolený monitor. Pokud je požadováno, aby kamery snímaly i noční scénu, může být doplněno přisvětlení infračervenými reflektory.


Záznamový systém

Zpracování a bezpečnostní záznam obrazu na základě našich dlouholetých zkušeností obstarává špičkové digitální zařízení německé firmy Dallmeier. Systémy pracují na bázi operačního systému LINUX, který je zárukou dlouhodobé spolehlivosti provozu. V základní variantě lze připojit k systému 6 kamerových vstupů s rozšiřitelností na 24 vstupů. Rozlišovací schopnost záznamu je závislá na nastaveném stupni digitální komprese. Maximální obrazové rozlišení při nulové kompresi je přibližně 520 TV řádků. Digitální rekordéry a videodetekční systémy jsou navíc vybaveny samoučící technologií SEDOR pro automatickou identifikaci sabotáže kamery.


Dálkový dohled - video PCO

Pro dálkovou zprávu je použit centrální počítač sestavený na security platformě vybavený patřičným programovým vybavením připojený na síť dálkového dohledu. Přenos informací s jednotlivých lokalit (obraz kamery, záznam, alarmové stavy) je realizován na základě předem definovaných podmínek a událostí, které budou požadovány z jednotlivých kamerových systémů na objektech nebo lokalitách. Vyhodnocovací a prohlížecí softwarový balík je koncipován tak aby umožňoval jednoduché a intuitivní ovládání celého systému. Samozdřejmostí je volba zobrazení kamer z objektů, digitální záznam obrazu, vyhledávání a prohlížení relevantních událostí. Za tímto účelem je základní modifikace software doplněna o uživatelskou grafickou nadstavbu, která zpřístupňuje ovládání systému i méně znalému uživateli. Jedná se o soubor interaktivních map jednotlivých lokalit a systémů, které jsou na pracoviště Video PCO připojeny. V interativních mapách lokalit a objektů jsou softwarově naprogramovány aktivní tlačítka, které okamžitě realizují požadavek operátora. Důležitou funkcí software je definice všech oprávnění k ovládání systému, pohlížení a mazání záznamu a dalším důležitým funkcím, které jsou chráněna přístupovými kódy v několika úrovních s volitelným oprávněním. Tím je zaručena vysoká bezpečnost systému.";


top