Hitel Telekomunikace
O2 executive partner

Elektronické zabezpečovací systémy

Ústředny New Classic

Sběrnicový komerční hardwarový systém, který má na desce ústředny čtyři smyčky, které lze rozšířit na celkem maximálně osm zón pomocí dalších čtyř klávesnic. Každá klávesnice má jednu EOL zónu. K ústředně je možné připojit přijímač pro bezdrátové detektory. Ústředna má vestavěný digitální komunikátor, který pracuje se standardními formáty na PCO. Ve formátech ústředny je rovněž obsažen formát pro volání na domácí telefon. Ústředna je standardně dodávána v kovovém krytu s LED klávesnicí PC1555RKZ bez AKU, transformátoru a sabotážního kontaktu. Kovový kryt nemá otvor pro umístění mechanického zámku a zajišťuje se šrouby. K dispozici je jako volitelné příslušenství několik typů dalších LED nebo LCD klávesnic.

 • Max. 8 hardwarových zón.
 • Paměť 128 událostí.
 • Vyvážení zón NC, EOL, DEOL.
 • Maximálně 8 klávesnic v libovolné kombinaci LED/LCD.
 • Maximální zátěž výstupu AUX=500 mA.
 • Maximální zátěž výstupu BELL=700 mA.
 • Vlastní odběr klávesnice = 35 mA.
 • Vlastní odběr ústředny = 60 mA.
 • 2 programovatelné výstupy.
 • Digitální komunikátor se 3 telefonními čísly.
 • Komunikační formáty 4+2/20 Bps, SIA, Contact ID, domácí telefon.
 • Bezdrátová nadstavba max. 32 zón.
 • Rozhraní RS-232.
 • 37 čtyř nebo šesti místných uživatelských kódů.
 • Doporučená hodnota záložního akumulátoru 4Ah / 12V.
 • Možnost programování z klávesnice nebo přímo z PC programem.
 • DLS-3 přes PC LINK nebo modem.
 • Napájení z transformátoru 16,5VAC / 40VA.
 • Ocelový otevíratelný kryt rozměry krytu 215 x 235 x 78 mm (š x v x h).

Ústředny Galaxy

Osvědčená řada multiplexních ústředen s kapacitou 8 až 504 zón umožňující zabezpečit objekty prakticky libovolného rozsahu.
Zahrnuje následující typy ústředen:

 • Galaxy 8 a Galaxy 18/6 - nejmenší ústředny řady, vhodné pro zabezpečení bytů, rodinných domů nebo pro malé objekty, jako například obchody, drobné provozovny, buňky s technologií apod.
 • Galaxy 60/6, Galaxy 128/6 - ústředny pro menší až středně velké budovy, oproti předchozím dvěma typům mají více softwarových funkcí jako například univerzální časovače, zákaznické zóny a více typů zón a výstupů. U Galaxy 128 je možné ovládát jednotlivé podsystémy pomocí časovačů.
 • Galaxy 500/6, Galaxy 504/6 - ústředny pro rozsáhlé objekty a areály nebo pro i středně velké a menší objekty s většími požadavky na dělitelnost do samostatně ovladatelných podsystémů. Ve srovnání s předcházejícími dvěma typy se liší hlavně počtem zón, výstupů, čteček, uživatelů, podsystémů a softwarových spojů.
 • Galaxy 512/6 - kapacita systému a rozsah je stejný jako u Galaxy 504. Navíc obsahuje některé funkce použitelné zejména v oblasti bankovních aplikací jako je časový zámek, časovače pro uzamčení grup, speciální zóny a rutiny pro monitorování bankomatů, apod. Ústředna má funkce vyžadující poměrně přísná režimová opatření (vynechat lze pouze jednu zónu, nelze ovládat systém v instalačním režimu, zákaz nuceného zastřežení a automatického odstřežení).

Bohaté programové vybavení zajišťuje vysokou flexibilitu, která dovoluje vyřešit i značně neobvyklé požadavky uživatelů. Kromě ústředny Galaxy 8 jsou všechny systémy dělitelné na podsystémy s možností nezávislého ovládání. Jednotlivé podsystémy lze navíc zapínat celé nebo jen jejich část. Díky sedmi úrovním uživatelského oprávnění a zákaznické skladbě menu lze učinit obsluhu systému snadnou jak pro úplného laika, tak i pro zkušeného uživatele s přístupem do celé řady užitečných menu. Veškerá komunikace s uživatelem probíhá v češtině prostřednictvím 32-znakového dvouřádkového LCD displeje klávesnice. Ústředna je snadno programovatelná díky až 45 předdefinovaným typům zón a až 65 typům výstupů. V případě, že požadavkům uživatele nevyhoví továrnou předdefinované zóny, je možné vytvořit vlastní zákaznické zóny s prakticky libovolnou odezvou. Vestavěná diagnostika ústředny umožňuje sledovat stav komunikace s jednotlivými komponenty, ale také měření napětí na koncentrátorech a měření odporu dvojitě vyvážených smyček. Unikátní záležitostí jsou tzv. softwarové spoje, které umožňují vytváření různých logických vazeb mezi zónami, výstupy, kódy klávesnicemi a čtečkami. Lze je výhodně použít zejména k propojení s ostatními systémy v objektu a vytvořením speciálních funkcí podle potřeb zákazníka. Celá řada ústředen Galaxy disponuje možností připojení bezkontaktních čteček přímo na komunikační sběrnice. Prostřednictvím těchto čteček lze nejen kontrolovat vstup do dveří, ale i ovládat systém EZS pomocí přívěšku, karty nebo čipu. Čtečky jsou po funkční stránce začleněny do systému EZS a mohou automaticky zabránit přístupu do zastřežených prostor. Zámek čteček lze ovládat pomocí softwarových spojů - například automatickým časovačem. Od verze V3.0 je možné pomocí karty umlčet poplach a má-li uživatel odpovídající práva, provést také jeho reset.
Všechny ústředny jsou dodávány v kovovém krytu s antisabotážním kontaktem. Ústředny Galaxy 18 až 512 jsou osazeny zdrojovým blokem Unipower 2000 s výstupním proudem 3A pro napájení ústředny a systému. Výstup pro akumulátor s maximálním dobíjecím proudem 2.5A je vybaven odpojovačem a funkcí dynamického testování akumulátoru. Ústředny Galaxy 8 mají napájecí zdroj osazen na stejné desce jako vlastní ústředna.


 • modulární, snadno rozšiřitelný systém elektronické zabezpečovací signalizace s vestavěnou kontrolou vstupu, všechny ústředny využívají shodné moduly
 • až 4 komunikační sběrnice, každá s dosahem do 1km s možností komunikace po optickém vláknu (nutno použít převodníky OPTO 485)
 • zaintegrovaná kontrola vstupu provázaná s EZS umožňuje řídit přístup do dveří a ovládat EZS kartou
 • čtečky GALMAX s vestavěným kontrolerem pro jedny dveře přímo připojené na sběrnici
 • možnost připojení čteček jiných výrobců (Indala, HID, Dallas, biometrické čtečky s výstupem 26bitů Wiegand, Cotag) pomocí interface MAXM 2000
 • velmi pružné přidělování přístupových práv na ovládacích modulech
 • přístup do střežených prostor pomocí čtečky je automaticky blokován po dobu jejich zastřežení
 • vždy přesný přehled o událostech v systému - historie EZS až 1.000 posledních událostí zahrnující datum a čas
 • samostatná historie až pro 1.000 průchodů čtečkami
 • softwarové spoje umožňují vytvářet logické vazby mezi zónami, výstupy, kódy, klávesnicemi, čtečkami a časovači
 • spoje mohou sloužit jako unikátní softwarový blok pro integraci na hardwarové bázi nebo pro vytváření speciálních zákaznických funkcí
 • vestavěná diagnostika, měření odporu zón a napětí na modulech, měření komunikace s moduly
 • ochrana smyček proti sabotáži ss napětím (dynamické monitorování zón)
 • duální uživatelské kódy a duální karty
 • funkce pro automatický provoz systému
 • podmíněné zapínání grup - vytváření logických vazeb mezi grupami
 • jednoduchá komunikace s uživatelem, snadná a rychlá obsluha
 • jedinečné blokové zobrazení a ovládání grup (během jedné operace lze zapnout více grup najednou)
 • sedm volně konfigurovatelných uživatelských úrovní s diferencovaným přístupem do menu
 • možnost volby zkráceného nebo plného menu
 • rychlé zobrazení stavu grup bez nutnosti zadávání kódu
 • systém může současně ovládat více uživatelů (není u Galaxy 8 a 18)
 • digitální telefonní komunikátor E062 - 43 s integrovaným modemem pro dálkový servis a hlášení na PCO
 • podpora moderních rychlých komunikačních formátů s velkou přenosovou kapacitou (SIA, Contact ID, Microtech)
 • možnost připojení vysílačů radiových PCO Fautor, Radom, NAM, ADT, Securitas pomocí modulu UNI1KIT (přenos po lince RS 232, programovatelné kódy událostí)
 • záložní přenos na linkové PCO přes komunikátor KOM4.1 ve formátu 4+2
 • ISDN komunikátor s integrovaným modemem (podporují ústředny verze V3.00 a vyšší, formáty SIA, Contact ID, Microtech, X.25 protokoly)
 • možnost snadné integrace do softwarových nadstaveb, komunikační protokol umožňuje velmi detailní ovládání a monitoring
 • pomocí integračního modulu UNI1INT lze komunikovat po sítích LAN / WAN protokolem TCP/IP
 • snadno implementovatelný obousměrný komunikační protokol GOC
 • kompatibilní s grafickou monitorovací a ovládací nadstavbou AlVis

top