Hitel Telekomunikace
O2 executive partner

Nouzové komunikační systémy

 

Nouzové komunikační ve zdravotnictvi umožňují:

 • Nouzové přivolání pomoci s oboustrannou hlasovoukomunikací z lůžkových a pokojových terminálů
 • Přímé volání sestry na lůžkové a pokojové terminály
 • Nouzové přivolání pomoci bez hlasové komunikace nouzovými tlačítky z toalet, sprch a koupelen
 • Přesměrování nouzových volání mezi jednotlivými služebními terminály na oddělení, nebo meziodděleními
 • Vzájemná komunikace mezi služebními terminály v celém areálu nemocnice
 • Je-li setra na pokoji, veškerá nouzová volání z jiných pokojů a sociálek jsou směrována za ní
 • Display pokojového terminálu zobrazuje přesnou identifikaci místa volání
 • Setra u služebního terminálu má přehled o pohybu personálu a může se sestrami či lékaři na pokojích separovaně či hromadně komunikovat

Visocall IP

Hlavní funkce systém

 • nouzové volání setra pacient vyvolané stiskem velkoplošného tlačítka na pacientském nebo pokojovém terminálu rozlišení voláni setře, službě nebo ošetřujícímu lékaři
 • hlasitá nebo diskrétní hlasová komunikace s personálem
 • hlasitá komunikace z pokojového terminálu na služebnu
 • delegace služby z jakékoliv služebny na jinou v případě jejího opuštění
 • monitorování a plnohodnotná archivace veškerých událostí v systému
 • možnost komunikace personálu při práci u pacienta s jakýmkoliv specialistou z jiného oddělení>
 • >přivolání personálu pomocí standardních, tahových, pneumatických či jiných speciálních tlačítek z toalet a koupelen
 • signalizace volání či přítomnosti personálu na pokoji pokojovým světlem s barevným rozlišením 5-ti stavů
 • komunikace mezi jednotlivými lůžky a pokoji v rámci celé budovy nebo komplexu
 • možnost volání na jakoukoliv telefonní linku v zázemí nebo ve veřejných prostorech z jakéhokoliv pacientského terminálu
 • možnost volání do veřejné telefonní sítě a zpětné provolby na jakýkoliv pacientský terminál
 • dostupnost datového a internetového připojení v každé zásuvce u lůžka s pacientským terminálem
 • možnost ovládání a poslechu radiových stanic z pokojového (hlasitý) nebo pacientského terminálu (hlasitý i diskrétní)
 • konektor pro připojení náhlavní soupravy k pacientskému terminálu pro pohodlný poslech hudby či telefonování
 • možnost připojení multimediálního terminálu s kloubovým držákem k jakémukoliv lůžku poskytující internetovou a obrazovou komunikaci
 • možnost ovládání osvětlení, TV, žaluzií či polohování lůžka z pacientského terminálu
 • systém sdružuje: komunikaci sestra - pacient, telefonní síť včetně přístrojů, datovou síť (internet) - není nutno instalovat žádný jiný paralelní komunikační a datový systém
 • možno přenášení textových zpráv z ostatních systémů přímo do pacientských terminálů vzdálená správa a konfigurace veškerých částí systému

Technické parametry

 • vodotěsné provedení z antimikrobiálního materiálu - snadná údržba konektor pro napojení pacientských stanic, jehož násilné odpojení nezpůsobí mechanickou destrukci - autodisconecting
 • veškerá komunikace aktivních prvků se odehrává na bázi IP datových přenosů
 • každé zařízení má svou jedinečnou adresu umožňující komunikaci mezi všemi terminály v systému - náhrada telefonního systému v lůžkové části
 • všechna zařízení jsou trvale monitorována a ztráta komunikace je signalizována na patřičných místech v systému
 • v každém přípojném bodě pro pacientský terminál dostupný konektor pro datovou síť (internet)
 • sběrnice pro nouzová tlačítka a pokojová světla komunikující po redundantní kruhové lince - zajištěna funkce i v případě porušení kabeláže v jakémkoliv místě kruhu
 • kompatibilní s jakýmkoliv IP komunikačním telefonním systémem - protokol SIP, H 323

Kabeláž

 • veškerá kabeláž systému se provádí universálním datovým kabelem F-UTP cat. 5e a vyšší pouze jeden F-UTP kabel k lůžku pro zásuvku s konektorem pro pacientský terminál, data a speciální senzory
 • zakončení kabeláže je vždy i v tlačítkách a světlech řešeno pomocí RJ konektoru - spolehlivě definované řešení bez šroubových spojů
 • napájení terminálů je řešeno pomocí systému PoE - není nutno instalovat žádné napájecí vedení

Visocall Plus


Viso OPT


top